Ze względu na indywidualny charakter współpracy plan wizyt oraz ich przebieg ustalany jest stosownie do potrzeb. Zazwyczaj wizyty wyglądają następująco:

Pierwsza wizyta Czas trwania około 1 h

Standardowe elementy pierwszej wizyty:

 • Szczegółowy wywiad żywieniowy
 • Analiza składu ciała (pomiar m.in. zawartości tłuszczu i mięśni w organizmie)
 • Pomiary antropometryczne (wzrost, obwody)
 • Ustalenie „planu działania”
 • Edukacja żywieniowa
 • Przedstawienie zasad diety, przekazanie materiałów

W miarę możliwości na pierwszą wizytę przynieś aktualne badania: morfologia krwi, cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL, LDL, glukoza, próby wątrobowe: ASPAT, ALAT, inne w zależności od problemów zdrowotnych.

 
Na pierwszą wizytę przynieś wypełniony dzienniczek żywienia 

Jeżeli zdecydują się Państwo na zaplanowanie indywidualnego jadłospisu, zostanie od przedstawiony podczas drugiej wizyty, która zazwyczaj odbywa się do tygodnia.

Druga wizyta Czas trwania ok. 30 min

W zależności od ścieżki współpracy:

 • Przekazanie i omówienie indywidualnie ułożonego jadłospisu na wybrany okres oraz materiałów dodatkowych
 • Ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności
 • Przedstawienie zasad diety, edukacja żywieniowa

 

Wizyty kontrolne Czas trwania ok. 30min

 • Pomiary antropometryczne, analiza składu ciała
 • Weryfikacja efektów stosowania diety
 • Wprowadzenie modyfikacji diety, korekta jadłospisów, przedstawienie nowych propozycji
 • Edukacja żywieniowa

 

Częstość i ilość wizyt kontrolnych jest ustalana indywidualnie.

 

Osoby które nie mają możliwości lub czasu na tradycyjną wizytę zapraszam do skorzystania z oferty DIETA ONLINE